طراحی سایت
پنجشنبه 7 بهمن 1400.
امروز :
 • جاده قدیم کرج
  643
  سوله 0
  زمین 130
  بیشتر
 • مناطق صنعتی شهریار
  644
  سوله 350
  زمین 2500
  بیشتر
 • حومه کرج
  647
  سوله 1300
  زمین 6000
  بیشتر
 • جاده قدیم کرج
  648
  سوله 0
  زمین 1189
  بیشتر
 • جاده مخصوص کرج
  649
  سوله 1200
  زمین 4000
  بیشتر
 • جاده مخصوص کرج
  650
  سوله 4000
  زمین 12000
  بیشتر
 • حومه کرج
  653
  سوله 290
  زمین 645
  بیشتر
 • جاده مخصوص کرج
  654
  سوله 15000
  زمین 27000
  بیشتر
 • جاده قدیم کرج
  655
  سوله 80
  زمین 150
  بیشتر
 • جاده قدیم کرج
  657
  سوله 450
  زمین 880
  بیشتر
 • جاده مخصوص کرج
  696
  سوله 130
  زمین 600
  بیشتر
 • جاده قدیم کرج
  5379
  سوله 2000
  زمین 2500
  بیشتر
 • جاده مخصوص کرج
  5414
  سوله 11000
  زمین 40000
  بیشتر
 • داخل شهر(تهران)
  5419
  سوله 8000
  زمین 30000
  بیشتر
 • جاده مخصوص کرج
  1008
  سوله 400
  زمین 600
  بیشتر
 • مناطق صنعتی شهریار
  1015
  سوله 600
  زمین 1700
  بیشتر
 • مناطق صنعتی شهریار
  1088
  سوله 340
  زمین 2500
  بیشتر
 • مناطق صنعتی شهریار
  1108
  سوله 800
  زمین 3000
  بیشتر

جدیدترین املاک ثبت شده برای فروش(قیمت ها به تومان)

جدیدترین املاک ثبت شده برای اجاره(قیمت ها به تومان)

املاک صنعتی آریا

خرید  فروش  اجاره  رهن

کارخانه  کارگاه  سوله  سالن

دارای کادری متخصص در امر املاک صنعتی

www.ariasule.ir

آخرین اخبار املاک