طراحی سایت
سه شنبه 29 مهر 1399.
امروز :
264 40000
145 5000

رهن و اجاره

5265 کد: 5265 متراژ زمین : 900 متراژ سوله 600
ودیعه / قیمت کل

رهن کامل - دیوار سرامیک - قابل تبدیل تا 500 میلیون ودیعه و 15 میلیون اجاره - مشترک با میثم و

بیشتر

5255 کد: 5255 متراژ زمین : 500 متراژ سوله 500
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

مشترک با هامون - شهروز

بیشتر

5254 کد: 5254 متراژ زمین : 500 متراژ سوله 500
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

کارواش - دو عدد پمپ کارواش - جارو برقی - مشترک با هامون

بیشتر

5253 کد: 5253 متراژ زمین : 2000 متراژ سوله 300
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

دارای سوله های 50-100-150-200-300 متری مشترک با هامون

بیشتر

5252 کد: 5252 متراژ زمین : 2100 متراژ سوله 900
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

مشترک با هامون

بیشتر

5251 کد: 5251 متراژ زمین : 175 متراژ سوله 175
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

سرویس بهداشتی - جهت تولیدی وانبار مشترک با هامون

بیشتر

5250 کد: 5250 متراژ زمین : 780 متراژ سوله 450
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

گاز در شرف نصب مشترک با هامون

بیشتر

5248 کد: 5248 متراژ زمین : 2000 متراژ سوله 800
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

مشاع - مشترک با هامون

بیشتر

5243 کد: 5243 متراژ زمین : 2500 متراژ سوله 150
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

مشاع- فقط جهت انبار مشترک با هامون -

بیشتر

5242 کد: 5242 متراژ زمین : 210 متراژ سوله 100
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

جرثقیل 2 تن اخر برج 7 بازدید مشترک با هامون - آبان ماه تخلیه می شود

بیشتر