طراحی سایت
پنجشنبه 19 تير 1399.
امروز :
264 40000
145 5000

رهن و اجاره

5165 کد: 5165 متراژ زمین : 700 متراژ سوله 200
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

محوطه مشاع میباشد

بیشتر

5164 کد: 5164 متراژ زمین : 5000 متراژ سوله 2000
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

اداری در سه طبقه است

بیشتر

5161 کد: 5161 متراژ زمین : 1950 متراژ سوله 1500
ودیعه / قیمت کل

اجاره قابل تبدیل

بیشتر

5160 کد: 5160 متراژ زمین : 350 متراژ سوله 350
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها
بیشتر

5156 کد: 5156 متراژ زمین : 550 متراژ سوله 350
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها
بیشتر

5155 کد: 5155 متراژ زمین : 5000 متراژ سوله 2000
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

مشترک با عباسی

بیشتر

5154 کد: 5154 متراژ زمین : 12000 متراژ سوله 7000

سوله 150 و 750 و 1500 متری خالی می باشد - تا شهریور 4000سوله مسقل خالی می شود - مشترک با هامون

بیشتر

5153 کد: 5153 متراژ زمین : 750 متراژ سوله 550
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها
بیشتر

5152 کد: 5152 متراژ زمین : 500 متراژ سوله 220
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

110 متر بالکن دارد

بیشتر

5150 کد: 5150 متراژ زمین : 5800 متراژ سوله 3200
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

برای اجاره باید هیئت مدیره بعد از بررسی شرایط مستاجر تصمیم گیری کند

بیشتر