طراحی سایت
سه شنبه 21 ارديبهشت 1400.
امروز :
264 40000
145 5000

رهن و اجاره

5354 کد: 5354 متراژ زمین : 1470 متراژ سوله 1200
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

یک اتاق در اختیار موجر است - مشترک با علیزاده

بیشتر

5352 کد: 5352 متراژ زمین : 3500 متراژ سوله 900
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

دارای جرثقیل 6 تن - برج 4 قرار داد دارد ولی زود تر از زمان اتمام قرار داد تخلیه می کند - مشترک با میثم و علیزاده و هامون

بیشتر

5351 کد: 5351 متراژ زمین : 1850 متراژ سوله 500
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

مشترک با هامون -از برج 3می توان سرویس داد - هماهنگی با مشاور

بیشتر

5350 کد: 5350 متراژ زمین : 1000 متراژ سوله 220
ودیعه / قیمت کل

دارای 320متر مکعب سردخانه - مشترک با هامون

بیشتر

5349 کد: 5349 متراژ زمین : 14000 متراژ سوله 4000
ودیعه / قیمت کل

قابل تبدیل - مشترک با علیزاده و عباسی

بیشتر

5346 کد: 5346 متراژ زمین : 2500 متراژ سوله 1000
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

مشترک با میلاد و عباسی و میثم

بیشتر

5344 کد: 5344 متراژ زمین : 20000 متراژ سوله 214
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

سوله در متراژ های مختلف دارد ولی زیاد تمیز نیست

بیشتر

5343 کد: 5343 متراژ زمین : 2300 متراژ سوله 1000
اجاره بها

مشترک با هامون

بیشتر

5342 کد: 5342 متراژ زمین : 360 متراژ سوله 360
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

ملک بهداشتی میباشد

بیشتر

5340 کد: 5340 متراژ زمین : 20000 متراژ سوله 4000
اجاره بها

مشترک با هامون

بیشتر