طراحی سایت
پنجشنبه 27 دي 1397.
امروز :
264 40000
145 5000

رهن و اجاره

4690 کد: 4690 متراژ زمین : 600 متراژ سوله 300
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

مشترک با علیزاده

بیشتر

4689 کد: 4689 متراژ زمین : 300 متراژ سوله 700
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

درسه طبقه-مشترک با هاشمی

بیشتر

شهرک صنعتی پـرند

4687 کد: 4687 متراژ زمین : 1500 متراژ سوله 800
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها
بیشتر

4686 کد: 4686 متراژ زمین : 300 متراژ سوله 210
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها
بیشتر

4684 کد: 4684 متراژ زمین : 3900 متراژ سوله 1000
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

تا 20 / 12 / 97 مستاجر دارد - از این تاریخ به بعد می توان بازدیدی داد - مشترک با عباسی و هامون و علیزاده

بیشتر

4683 کد: 4683 متراژ زمین : 100000 متراژ سوله 0
اجاره بها

زمین 4دیواری میباشد مشترک با میثم

بیشتر

4681 کد: 4681 متراژ زمین : 550 متراژ سوله 250
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

مشترک با میثم

بیشتر

4679 کد: 4679 متراژ زمین : 4500 متراژ سوله 2200
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

مشترک با هاشمی

بیشتر

4678 کد: 4678 متراژ زمین : 2100 متراژ سوله 1500
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

دارای جرثقیل 5 تن - مشترک با میثم و علیزاده و هاشمی

بیشتر

شهرک صنعتی صفادشت

4676 کد: 4676 متراژ زمین : 5000 متراژ سوله 2400
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

1200متر سوله سر پوشیده-1200متر سوله بدون سقف با جرثقیل10تن-برای کارهای سبک تولیدی اجاره داده میشود.محوطه مشاع میباشد.

بیشتر