طراحی سایت
چهارشنبه 2 خرداد 1397.
امروز :

رهن و اجاره

4172 کد: 4172 متراژ زمین : 460 متراژ سوله 460
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

مشترک با میثم

بیشتر

4170 کد: 4170 متراژ زمین : 5000 متراژ سوله 400
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

ملک مشاء دارای سالن در متراژ 100 - 150 - 200 و400 و 500 و ... - مشترک با هامون

بیشتر

4169 کد: 4169 متراژ زمین : 2000 متراژ سوله 800
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

سوله600متری50ودیعه5اجاره-سوله200متری30ودیعه3اجاره-محوطه مشاع

بیشتر

4168 کد: 4168 متراژ زمین : 32 متراژ سوله 32
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

32مترمغازه همکف-32متر دفتری طبقه بالا

بیشتر

4167 کد: 4167 متراژ زمین : 250 متراژ سوله 200
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

ملک در دو طبقه در متراز 80+120 میباشد- مشترک با افسری

بیشتر

4165 کد: 4165 متراژ زمین : 1005 متراژ سوله 350
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها
بیشتر

4164 کد: 4164 متراژ زمین : 90 متراژ سوله 90
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

مشترک با افسری

بیشتر

4162 کد: 4162 متراژ زمین : 1000 متراژ سوله 400
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها
بیشتر

4161 کد: 4161 متراژ زمین : 3000 متراژ سوله 1000
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

سوله دو طبقه ساخته شده شیک وتمیز

بیشتر

4160 کد: 4160 متراژ زمین : 1450 متراژ سوله 600
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها
بیشتر