طراحی سایت
سه شنبه 29 اسفند 1396.
امروز :

رهن و اجاره

4066 کد: 4066 متراژ زمین : 3000 متراژ سوله 200
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

بر جاده ملک 6000متر میباشد - 2شریک دارد که نصف زمین با بنا را اجاره میدهد

بیشتر

4065 کد: 4065 متراژ زمین : 1000 متراژ سوله 2200
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

پروانه مواده غذایی دارد _ کاملا بهداشتی _ دارایه 2 سردخانه زیر صفر _ و دیگ بخار برایه استریزه کردن

بیشتر

4063 کد: 4063 متراژ زمین : 80 متراژ سوله 40
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

80متر زمین-40متر مغازه-80متر زیرزمین

بیشتر

4048 کد: 4048 متراژ زمین : 550 متراژ سوله 550
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

مشترک با هاشمی

بیشتر

4047 کد: 4047 متراژ زمین : 180 متراژ سوله 180
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

مشترک با هاشمی

بیشتر

4045 کد: 4045 متراژ زمین : 2150 متراژ سوله 800
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

مشترک با عباسی

بیشتر

4044 کد: 4044 متراژ زمین : 144 متراژ سوله 144
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

25مترکارکری-یک ماه دیکه اماده

بیشتر

4039 کد: 4039 متراژ زمین : 240 متراژ سوله 100
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

کولرکازی-چرثقیل سقفی-کنارسوله3*11

بیشتر

4038 کد: 4038 متراژ زمین : 600 متراژ سوله 370
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها
بیشتر

4036 کد: 4036 متراژ زمین : 144 متراژ سوله 130
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

مشترک نظری و مددی

بیشتر