طراحی سایت
شنبه 28 مهر 1397.
امروز :
264 40000
145 5000

رهن و اجاره

4561 کد: 4561 متراژ زمین : 250 متراژ سوله 250
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

دارای جرثقیل 5 تن

بیشتر

4560 کد: 4560 متراژ زمین : 6000 متراژ سوله 3500
اجاره بها
بیشتر

4559 کد: 4559 متراژ زمین : 8000 متراژ سوله 2000
ودیعه / قیمت کل

دارای 2 عدد جرثقیل

بیشتر

4557 کد: 4557 متراژ زمین : 1050 متراژ سوله 832
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

مشترک هاشمی - در تاریخ 25 /  7 / 97 با مالک  در ساعت 9/30 تماس گرفتم که با عصبانیت اعلام کردند اجاره نمیدهد

بیشتر

4555 کد: 4555 متراژ زمین : 3000 متراژ سوله 150
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

دو سوله 150 متری ویک سوله50متری-قیمت اجاره متری15هزار تومان-محوطه مشاع-مشترک با شهبازی

بیشتر

4554 کد: 4554 متراژ زمین : 8000 متراژ سوله 600
اجاره بها

سوله های 600-300-140-50-40-اجاره متری18هزار تومان-27متر اداری متر27هزار تومان-سوله600متری دارای جرثقیل3تنی می باشد.کنتور برق جداگانه-گازوآب مشاع

بیشتر

4552 کد: 4552 متراژ زمین : 1200 متراژ سوله 1200
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

700 متر سوله و 500 متر طبقه دوم میباشد مشترک با میثم

بیشتر

4551 کد: 4551 متراژ زمین : 2650 متراژ سوله 690
ودیعه / قیمت کل

170 متر بالکن داخل سوله دارد مشترک با میثم

بیشتر

4550 کد: 4550 متراژ زمین : 1500 متراژ سوله 600
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

مشترک باهاشمی

بیشتر

4549 کد: 4549 متراژ زمین : 1100 متراژ سوله 1100
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

مشترک با علیزاده

بیشتر