طراحی سایت
جمعه 26 مرداد 1397.
امروز :

رهن و اجاره

4413 کد: 4413 متراژ زمین : 3600 متراژ سوله 2200
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

مشترک با شهبازی

بیشتر

4412 کد: 4412 متراژ زمین : 20000 متراژ سوله 5000
اجاره بها

سوله ها در ابعاد 1263 و 1754 و 1140 و540 میباشد- اجاره متری 20000هزار تومان - محوطه مشاع - ساعت تردد 8 الی 16 میباشد - دارای نگهبانی شبانه روزی -دارای کد انبار داری مشترک با میثم

بیشتر

4411 کد: 4411 متراژ زمین : 6250 متراژ سوله 1550
ودیعه / قیمت کل

مشترک با علیزاده

بیشتر

4410 کد: 4410 متراژ زمین : 250 متراژ سوله 250
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

بهداشتی _کف و دیوار سنگ بسیار تمیز

بیشتر

4409 کد: 4409 متراژ زمین : 550 متراژ سوله 200
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

ملک کاربری تجاری و خدماتی (تعمیرگاه) میباشد مشترک با علیزاده

بیشتر

4408 کد: 4408 متراژ زمین : 120 متراژ سوله 120
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

ملک مورد نظر پارکینگ میباشد-فقط جهت انبار-مشترک با هاشمی

بیشتر

4407 کد: 4407 متراژ زمین : 318 متراژ سوله 616
ودیعه / قیمت کل

مشترک با هاشمی

بیشتر

4406 کد: 4406 متراژ زمین : 3000 متراژ سوله 1000
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

کارگاه س ان جی میباشد-مشترک باهاشمی

بیشتر

4405 کد: 4405 متراژ زمین : 5300 متراژ سوله 1700
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها

مشترک با عباسی و علیزاده

بیشتر

شهرک صنعتی چهاردانگه شهرک صنعتی چهاردانگه

4404 کد: 4404 متراژ زمین : 360 متراژ سوله 160
ودیعه / قیمت کل
اجاره بها
بیشتر