طراحی سایت
پنجشنبه 27 دي 1397.
امروز :
264 40000
145 5000

فروش

شهرک صنعتی صفادشت

4688 کد: 4688 متراژ زمین : 8250 متراژ سوله 800
ودیعه / قیمت کل
بیشتر

4685 کد: 4685 متراژ زمین : 3900 متراژ سوله 1000
ودیعه / قیمت کل

مشترک با علیزاده و هامون و عباسی

بیشتر

4682 کد: 4682 متراژ زمین : 60000 متراژ سوله 0
ودیعه / قیمت کل

زمین چهار دیواری - دارای ترانس اختصاصی برق مشترک با میثم

بیشتر

4680 کد: 4680 متراژ زمین : 670 متراژ سوله 480
ودیعه / قیمت کل

جرثقیل 5 تن دارد - مشترک با میثم

بیشتر

شهرک صنعتی صفادشت

4677 کد: 4677 متراژ زمین : 2300 متراژ سوله 1300
ودیعه / قیمت کل
بیشتر

4674 کد: 4674 متراژ زمین : 3115 متراژ سوله 2100
ودیعه / قیمت کل

مشترک با علیزاده - 150 متر تاسیات - حدودا 100 متر نگهبانی (70 + 30 )تا ساعت 16 نگهبان دارد

بیشتر

4668 کد: 4668 متراژ زمین : 100 متراژ سوله 100
ودیعه / قیمت کل

کاربری کارگاهی مسکونی

بیشتر

4667 کد: 4667 متراژ زمین : 950 متراژ سوله 300
ودیعه / قیمت کل

دارای 3 عدد سند میباشد

بیشتر

شهرک صنعتی شکوهیه

4665 کد: 4665 متراژ زمین : 11300 متراژ سوله 5000
ودیعه / قیمت کل

چهار عدد سوله معاوضه هم میکند

بیشتر

4664 کد: 4664 متراژ زمین : 9000 متراژ سوله 0
ودیعه / قیمت کل

کاربری مسکونی تجاری - دو بر دارد - دارای سند مادر در حال تک برگ شدن می باشد - 100 متر بر دارد

بیشتر