طراحی سایت
شنبه 28 مهر 1397.
امروز :
264 40000
145 5000

فروش

4558 کد: 4558 متراژ زمین : 1080 متراژ سوله 1260
ودیعه / قیمت کل

مشترک با هاشمی

بیشتر

4556 کد: 4556 متراژ زمین : 8850 متراژ سوله 500
ودیعه / قیمت کل

سوله های 500-400-200-100متری-متری1950000تومان

بیشتر

شهرک صنعتی گلگون

4553 کد: 4553 متراژ زمین : 450 متراژ سوله 360
ودیعه / قیمت کل
بیشتر

4547 کد: 4547 متراژ زمین : 28 متراژ سوله 28
ودیعه / قیمت کل

12متربالکن اداری داخل مغازه میباشد.متری40میلیون با ملکیت

بیشتر

4544 کد: 4544 متراژ زمین : 1000 متراژ سوله 300
ودیعه / قیمت کل

مشترک با میثم

بیشتر

4536 کد: 4536 متراژ زمین : 650000 متراژ سوله 5000
ودیعه / قیمت کل

مشترک با میثم

بیشتر

4533 کد: 4533 متراژ زمین : 300 متراژ سوله 130
ودیعه / قیمت کل

جرثقیل 5تن-65مترانباری

بیشتر

شهرک صنعتی چهاردانگه شهرک صنعتی چهاردانگه

4531 کد: 4531 متراژ زمین : 1200 متراژ سوله 840
ودیعه / قیمت کل

سند سه دانگ از شش دانگ است - برق 32 آمپر گرفته میشود

بیشتر

4530 کد: 4530 متراژ زمین : 2640 متراژ سوله 1500
ودیعه / قیمت کل

مشترک باهاشمی

بیشتر

4529 کد: 4529 متراژ زمین : 150 متراژ سوله 0
ودیعه / قیمت کل

150متر زمیندر 6طبقه-متری 10میلیون

بیشتر