طراحی سایت
چهارشنبه 2 خرداد 1397.
امروز :

فروش

4175 کد: 4175 متراژ زمین : 100000 متراژ سوله 70000
ودیعه / قیمت کل

مشترک با میثم

بیشتر

4174 کد: 4174 متراژ زمین : 264 متراژ سوله 120
ودیعه / قیمت کل

مشترک افسری

بیشتر

4173 کد: 4173 متراژ زمین : 20000 متراژ سوله 0
ودیعه / قیمت کل

تغییر کاربری به صنایع غذایی داده شده اما مهلت 2ساله ان تمام شده و باید تمدید شود- قیمت فروش متری 15هزار تومان مشترک با علیزاده

بیشتر

4171 کد: 4171 متراژ زمین : 2000 متراژ سوله 0
ودیعه / قیمت کل

2 قواره زمین 1000 متری سند جدا

بیشتر

4166 کد: 4166 متراژ زمین : 315 متراژ سوله 250
ودیعه / قیمت کل

26 متر تجاری دارد

بیشتر

شهرک صنعتی هشتگرد

4163 کد: 4163 متراژ زمین : 8000 متراژ سوله 0
ودیعه / قیمت کل

زمین چهار دیواری با مجوز صنعتی، امکان معاوضه هم هست - مشترک با عباسی.

بیشتر

4157 کد: 4157 متراژ زمین : 4800 متراژ سوله 0

دو قعطه به متراز 4800 متر و800 متر مناسب باغ تالار و انبار متری 150- مشترک با افسری

بیشتر

4156 کد: 4156 متراژ زمین : 340 متراژ سوله 0
ودیعه / قیمت کل

دارای مجوز ساخت سه طبقه هر طبقه 270 متر-مشترک با افسری

بیشتر

4155 کد: 4155 متراژ زمین : 150 متراژ سوله 150
ودیعه / قیمت کل

دارای مجوز باربری میباشد -مشترک با افسری

بیشتر

4151 کد: 4151 متراژ زمین : 2200 متراژ سوله 1000
ودیعه / قیمت کل

ملک دو بر می باشد - حدود 93 متر بر دارد- مشترک با میثم و هامون

بیشتر